Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku çalışma alanımız aşağıdaki konuları kapsamaktadır;Danışmanlık hizmetleri, Hukuki düzenlemeler ve mevzuata uyum, Yenilenebilir enerji, Birleşme ve devralmalar, Altyapı projeleri, Proje finansmanı, Proje geliştirme, Uyuşmazlık.Türkiye'nin güncel ve uzun vadeli enerji politikası gereği yerli kaynakların artırılması ve tasarrufla birlikte dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmekte, mevcut yerli kaynakların üretim yatırımlarına dönüştürülmesi ve yeni kaynakların araştırılması amaçlanmaktadır. Aynı şekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla su, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyo yakıta dayalı yatırımlar teşvik edilerek 2023 yılına kadar daha yüksek yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşılarak, teknolojik ve endüstriyel kalkınmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.Bu doğrultuda, enerji ve doğal kaynaklar sektöründe...

Devamını Oku