Bankacılık ve Finans Hukuku

Altun & Kenar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu > Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Altun & Kenar Hukuk Bürosu, bankalar, mali kuruluşlar,  kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir. Bankacılık  ve Finans Hukuku departmanı ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkillerini bütünleyen ve kuşatan bir hizmet  sağlamaktadır.

Altun & Kenar Hukuk Bürosu tarafından Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

Bankalar Hukuku ve  Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti

 • Kiralama
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Şirket Finansmanı
 • Mal ve Proje Finansmanı
 • Yapısal Finans
 • Uluslararası  Ticaret Finansmanı
 • Menkul kıymet  faydalarının yatırılması ve uygulanması
 • İslami Finans  Hukuku
 • Kurumsal Finansman
 • Sermaye Piyasaları
 • Şirket Finansmanı
 • Varlığa dayalı  menkul kıymet ihracı
 • Varlık Finansman
 • Yapılandırılmış  Finansman

​​Her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibiyiz. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Altun & Kenar Hukuk Bürosu, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Dünyanın pek çok ülkesinde işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.

Sonraki