Sermaye Piyasaları Hukuku

Altun & Kenar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu > Sermaye Piyasaları Hukuku

Sermaye Piyasaları Hukuku

Hukuk Büromuzun bünyesinde yer alan sermaye piyasaları bölümümüz sermaye piyasası profesyonelleri ile aktif işbirliği içerisindedir.

Sermaye piyasaları alanında firmamızın hizmet verdiği müşteri profili öncelikli olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 35’de tanımlanan sermaye piyasası kurumları, yatırımcılar ve halka açık ortaklıklardır. Sermaye piyasaları alanında aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız:

  • Sermaye piyasası mevzuatına uyum ve mevzuat danışmanlığı,
  • Sermaye piyasası araçları, (bahsedilenler ile sınırlı olmamakla birlikte; organize ve tezgahüstü türev araçlar, faizsiz finansman enstrümanları, varantlar, paylar, borsa yatırım fonları, borçlanma araçları)
  • Sermaye piyasası faaliyetleri,
  • Sermaye piyasası kurumlarının kuruluşu,
  • Halka arzlar,
  • Halka açık şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kurumsal yönetim,
  • Kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar,
  • Hukuki inceleme.

Büromuzun sermaye piyasası araçlarından özellikle türev araçlarda (organize ve tezgahüstü) uzmanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, Borsa İstanbul piyasa ve ürünlerinin işleyiş usul ve esaslarına son derecede hakim bulunmaktayız. Piyasaların birbiri ile etkileşiminin son derecede yüksek olduğu günümüzde, sahip olduğumuz uluslararası iş ağımız sayesinde, uluslararası sermaye piyasalarında meydana gelen düzenleme değişikliklerini de aktif olarak takip etmekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Önceki
Sonraki