Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirket Hukuku

Ticari hayatın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara aşağıdaki alanlarda etkin danışmanlık hizmetleri vermekteyiz:

  • Yerli ve yabancı şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin danışmanlık sağlanması,
  • Aile işletmelerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması,
  • İş ve işletme kurulumu ve yönetim danışmanlığı,
  • Ana sözleşme, hissedarlar sözleşmesi ve niyet mektubu hazırlanması,
  • Kurumsal yönetim ve mevzuata uyum,
  • Yabancı veya yerli sermayeli şirket ve işletme kuruluşu ve faaliyeti süreçlerinin takibi,
  • Hissedar ilişkileri, hisse dağılımı ve devir süreçleri ile hisse satım sözleşmeleri hazırlanması,
  • İştirak ve yavru şirket kuruluşu, hissedarlar sözleşmesi, aile anayasaları hazırlanması,
  • Türkiye’nin içinde veya dışında şube veya irtibat bürosu kurulması,
  • İş uyuşmazlıkları, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, sermaye artırım veya eksiltme işlemleri ile ıskat prosedürünün takibi.
Önceki
Sonraki